Powrót

BGK patronem studentów Akademii EFC podczas XV konferencji naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa

BGK patronem studentów Akademii EFC podczas XV konferencji naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa

Konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa jest organizowana od 15 lat przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie gromadzi pracowników naukowych oraz przedsiębiorców. W tegorocznej edycji, zorganizowanej we współpracy z SGH, wzięło również udział 10 członków Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego - studentów i absolwentów wyselekcjonowanych spośród ośrodków akademickich z całej Polski.

 

 

Udział członków Akademii EFC objął swoim patronatem Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu studenci mieli po raz pierwszy szansę uczestniczyć w obradach Konferencji. Bank w trakcie spotkania reprezentował dyrektor zarządzający Sebastian Skuza.

Tematem przewodnim konferencji były ekonomiczne oraz prawne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa.  Część naukowa składała się 7 sesji, podczas  których uczestnicy – pracownicy naukowi polskich uczelni - wygłosili i zaprezentowali 35 referatów nadesłanych na konferencję. Jedna z sesji pt. „Zarządzanie wartością w kontekście wyzwań globalizacji” dedykowana była członkom Akademii EFC,  którzy mieli oni  okazję do prezentacji własnych zainteresowań i wyników  badań. Sesja studencka została zorganizowana w formie posterowej.

Konferencja odbyła się w ostatnich dniach września 2015 w wyjątkowym miejscu. Spotkanie rozpoczęło się w pomieszczeniach Zarządu Morskiego Portu Handlowego w Gdyni, następnie konferencja była kontynuowana podczas rejsu promem Stena Lina na trasie: Gdynia – Karlskrona oraz w Muzeum Morskim w Karlskronie.

W trakcie sesji podsumowującej konferencję jeden z doktorantów przedstawił zgodną opinię członków Akademii EFC, iż należy kontynuować zainicjowaną w 2015 roku formułę włączenia studentów do udziału w konferencji naukowej. Uczestnictwo w obradach stanowi dużą wartość w ich rozwoju naukowym jak i zawodowym.