Powrót

BGK Partnerem Wdrażającym dla KE przy CEF Alternative Fuel Infrastructure Facility

Flaga Unii Europejskiej, flaga Polski

Bank Gospodarstwa Krajowego kontynuuje swoje działania dotyczące wspierania zrównoważonego rozwoju infrastruktury oraz wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie. Polski bank rozwoju po raz drugi wystąpi w roli Partnera Wdrażającego dla instrumentu wsparcia Unii Europejskiej wprowadzanego w związku z Programem Łącząc Europę. 

30 listopada 2021 r. BGK podpisał umowę administracyjną z Komisją Europejską i będzie na jej podstawie wdrażał instrument wsparcia pn. The Connecting Europe Facility, Alternative Fuel Infrastructure Facility (CEF AFIF). Pieniądze przyznawane przez Komisję Europejską zasilą inwestycje rozwijające innowacyjny i przyjazny środowisku transport. Wsparcie dotyczy projektów wpływających na rozwój infrastruktury transportowej związanej z wykorzystaniem paliw alternatywnych (takich jak wodór, energia elektryczna oraz LNG). O bezzwrotne wsparcie UE będzie można się ubiegać w latach 2021-2023, a pula dostępnych środków z CEF AFIF wynosi 1,2 mld euro.

- BGK zakłada, że nowy instrument CEF oraz dalsze działania banku istotnie wpłyną na rozwój krajowego rynku transportu zeroemisyjnego opartego na wodorze i prądzie. To przełoży się na wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, który jest misją BGK. Bank prowadzi już rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani ubieganiem się o dotacje z CEF 2 AFIF dla swoich projektów oraz o kredyt inwestycyjny BGK – komentuje Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poprzednia edycja tego instrumentu przyniosła efekt w postaci bezzwrotnego wsparcia finansowego z Komisji Europejskiej dla realizacji projektu PKN ORLEN „Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland (Phase I)”, zakładającego m.in. budowę jednych z pierwszych w Polsce stacji tankowania samochodów napędzanych wodorem. Projekt przewiduje budowę dwóch ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w Poznaniu i Katowicach oraz stacji mobilnej we Włocławku. Projekt jest jednym z nielicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, który zakwalifikował się do programu CEF TBF.  BGK, jako Partner Wdrażający wspierał PKN ORLEN w procesie aplikowania o dotacje, współpracując z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz udzielił PKN ORLEN kredytu inwestycyjnego.

Więcej komunikatów prasowych znajdziesz na stronie Biura Prasowego.