Powrót

BGK partnerem VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

BGK partnerem VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W drugiej połowie maja odbył się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Tegoroczny kongres potwierdził swoją pozycję największego i najbardziej znaczącego tego typu wydarzenia w Europie Centralnej. Do Międzynarodowego Centrum Kongresowym przybyła znów rekordowa liczba, tym razem 8 tys. osób. Prawie dwa tysiące wzięło udział w towarzyszących Kongresowi European Start-up Days. Przez trzy dni odbyło się ponad 120 sesji i tysiące bezpośrednich spotkań, z których część da impulsy do nowych projektów gospodarczych.

 

W Katowicach gościli m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, premier RP, europarlamentarzyści, ministrowie i wiceministrowie z całego świata oraz prezesi największych firm, eksperci i biznesmeni. Bank Gospodarstwa Krajowego był kolejny raz partnerem kongresu.

 

Wśród wiodących tematów znalazły się zagadnienia wprost związane z działalnością naszego banku: wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej, rola państwa w gospodarce, innowacyjna Europa, wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki i kierunki. Nie zabrakło wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczących przemysłu, odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego rynku pracy.

 

Agenda ósmej edycji obfitowała również w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego, takim jak: energia i surowce, infrastruktura, transport, technologie, cyberbezpieczeństwo, górnictwo i hutnictwo, prawo, rynek zdrowia, rynek pracy, budownictwo i nieruchomości, inwestycje, polityka regionalna, zarządzanie, przestrzeń publiczna czy samorząd.

 

Przedstawiciele BGK uczestniczyli podobnie jak w ubiegłym roku w 7 sesjach tematycznych:

 

Plan Inwestycyjny dla Europy – nowe rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorstw – Mirosław Panek, p.o. Prezesa Zarządu

Ekspansja zagraniczna polskich firm – wiceprezes Jacek Szugajew

Infrastruktura. Inwestycje – Robert Kasprzak, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego

Fundusze europejskie 2014-2020 – Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich

Spotkanie gospodarcze Indie – Europa Centralna – Arkadiusz Zabłoński, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego

Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe – wiceprezes Włodzimierz Kocon

Partnerstwo Prywatno-Publiczne – Paweł Lisowski, doradca prezesa, dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi

 

Dyskusje o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Polski i Europy prowadzone były w opiniotwórczym gronie, co pozwoliło na utrwalenie pozycji naszego banku jako eksperta.

 

BGK był również reprezentowany podczas wydarzeń towarzyszących:

Spotkanie z Ministrem Finansów Pawłem Szałamachą – prezez Panek

Gala TOP Inwestycje Komunalne 2016 – nagrody wręczali wiceprezes Włodzimierz Kocon i dyrektor Paweł Lisowski

European Start-up Days – Dariusz Wieloch, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej

 

Kongres był na bieżąco relacjonowany przez kilkuset dziennikarzy. Wydarzenie zostało objęte patronatem czołowych mediów jak: Polskie Radio, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Dziennik Zachodni, Polityka, Wprost, Nowy Przemysł, Manager, money.pl wnp.pl, portalsamorzadowy.pl. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników były często cytowane i szeroko komentowane.