Powrót

BGK partnerem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego

BGK partnerem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego

W piątek zakończył się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach. Podczas wydarzenia przedstawiciele BGK rozmawiali o przyszłości polskiej gospodarki. Eksperci z banku przedstawili możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych i podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem infrastruktury energetycznej w Polsce.

Jako instytucja pełniąca ważną rolę w rozwoju największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego był partnerem trzeciej już edycji szczytu. Temat przewodni tegorocznego spotkania „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” to wspólny mianownik wielu inicjatyw i projektów realizowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i strategii biznesowej BGK.

Przez dwa dni, podczas blisko 20 debat rozmawialiśmy o zabezpieczeniu polskiej gospodarki przed ryzykiem wynikającym z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego. Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy zgromadził czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu.

Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Ryszard Gburek dyskutował o inwestycjach infrastrukturalnych, modelach finansowania w energetyce oraz o nowych metodach zarządzania projektami energetycznymi. Ekspert podkreślił rolę BGK w realizowaniu tych przedsięwzięć. Opowiedział również o planach rozwoju elektromobilności w Polsce.

Podczas tradycyjnej uroczystej gali zostały wręczone statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017”. Nagroda jest przyznawana osobom, instytucjom i firmom, które w szczególny sposób wpływają na rozwój i bezpieczeństwo polskiej gospodarki w kraju i za granicą. W zeszłym roku wśród wyróżnionych znalazł się Bank Gospodarstwa Krajowego. Jury doceniło BGK za konsekwentne i skuteczne działanie wspierające rozwój innowacji i inwestycji infrastrukturalnych.

Tegoroczni laureaci to: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A. oraz Veolia Energia Polska S.A.