w ubiegłym tygodniu w Katowicach odbył się Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress). Bank Gospodarstwa Krajowego, który był parterem tego wydarzenia reprezentowali przedstawiciele Departamentu Klientów Strategicznych Marcin Michalski, Dyrektor oraz Aleksandra Ciszek, Ekspert.

Głównym przesłaniem kongresu była perspektywa zdrowotna na lata 2016-2036. W ponad 50 sesjach prelegenci dyskutowali między innymi nt. polityki senioralnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, wyzwań demograficznych, relacji medycyna-biznes, media-medycyna oraz głównych zagrożeń dla naszego zdrowia.

W sesji pt. "Zarządzanie szpitalami - kilka poważnych wyzwań" udział wziął Marcin Michalski, który mówił między innymi nt. potrzeb finansowych, możliwości uzyskania finansowania przez podmioty lecznicze oraz o właściwym zabezpieczeniu kredytów.

W kongresie wzięło udział ponad 2000 osób. Wśród nich się wybitni specjaliści z Polski i z zagranicy reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele środowisk związanych z sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami oraz rynkiem ubezpieczeniowym.