Powrót

BGK partnerem konferencji „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”

BGK partnerem konferencji „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”

W ubiegłym tygodniu odbyła się w Warszawie dwudniowa konferencja naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”. Wśród dyskutantów i uczestników znaleźli się przedstawiciele obecnego rządu i parlamentu, byli ministrowie finansów, liczne grono reprezentujące środowisko biznesu oraz ośrodki naukowe i eksperckie. W spotkaniu organizowanym przez Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk wzięło udział około 240 osób.

Cykliczna konferencja porusza najbardziej aktualne problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i sfery globalnej w ramach powiązania finansów, prawa oraz zarządzania. Z tego względu partnerami konferencji były m.in. Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska  Izba Handlu.

Podczas tegorocznego spotkania szczególny nacisk został położony na zjawisko stabilności systemu gospodarczego – zarówno na poziomie mikro jak i makro, czyli z punktu widzenia szybko ewoluującego otoczenia zewnętrznego. Konferencji towarzyszyła żywa, merytoryczna dyskusja, która pozwala zobrazować różne stanowiska, mobilizując do współpracy wszystkie strony obrotu gospodarczego.

Nasz bank podczas konferencji reprezentował Dyrektor Zarządzający Artur Pustelnik, który  przedstawił prezentację nt. „Polityka fiskalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa”.