Powrót

BGK partnerem „Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017”

BGK partnerem „Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017”

Pod koniec stycznia odbyło się w Warszawie doroczne spotkanie organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest uroczystą okazją do przedstawienia planów nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorząd gospodarczy, jak również do złożenia podziękowań za dotychczasowe wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom na rynkach zagranicznych.

Inicjatywa ma na celu m.in. prezentowanie polskich marek ambasadorom akredytowanym w Polsce i jednocześnie pokazanie możliwości, jakie placówki dyplomatyczne odgrywają dla rozwoju firm i ekspansji gospodarczej kraju.

W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób: przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorcy oraz reprezentanci izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych.

Podczas części oficjalnej reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP Minister Krzysztof Szczerski podkreślił priorytetowe znaczenie współpracy międzynarodowej, a Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński omówił nowy system wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm poprzez powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji oraz jej sieci zagranicznych placówek handlowych.

Tegoroczne wydarzenie objęte było honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju. Partnerem Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2017 był Bank Gospodarstwa Krajowego, dla którego jednym ze strategicznych celów jest wspieranie rozwoju eksportu i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK reprezentowali dyrektor zarządzający Jacek Szugajew oraz Joanna Mularczyk z Departamentu Finansowania Handlu Zagranicznego.