Powrót

BGK partnerem 24th European Conference on South Asian Studies

BGK partnerem 24th European Conference on South Asian Studies

Z uwagi na obchodzone w tym roku 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego Bank Gospodarstwa Krajowego wsparł zorganizowaną przez UW konferencję poświęconą krajom Azji Południowej. Było to wydarzenie o istotnym znaczeniu dla rozwoju polsko-azjatyckiej współpracy.

 

European Conference on South Asian Studies to cykliczna konferencja organizowana co dwa lata przez różne uniwersytety europejskie. Jest najważniejszą ogólnoeuropejską konferencją dotyczącą Azji Południowej we wszystkich dyscyplinach nauki, jak humanistyka, nauki społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, sztuka etc.

Pierwszego dnia konferencji zorganizowaliśmy sesję tematyczną pt. „Aspects of Cooperation between Poland and South Asia: Economic Relations in Practice”. Prezentacje podczas sesji przedstawili:
główny ekonomista BGK dr Tomasz Kaczor,

dr Pradeep Kumar – prezydent Indo-European Education Foundation,

Dorota Filant – ekspert z Departamentu Finansowania Strukturalnego

oraz Elżbieta Urbańska – manager ds. relacji z klientami w KUKE.

Dwugodzinną sesję BGK poprowadził Tomasz Kaczor.

Podczas czterodniowej konferencji dobyło się 49 paneli dyskusyjnych, równolegle po 10-12 w jednej sesji. Wydarzenie zgromadziło ponad 450 osób – pracowników naukowych, doktorantów, studentów – z uniwersytetów i jednostek badawczych Europy, Azji Południowej oraz innych regionów świata. Konferencja odbyła się pod koniec lipca w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.