Powrót

BGK organizatorem konferencji o systemach poręczeniowych w Europie

 

9 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizował międzynarodową konferencję „Systemy gwarancyjne w krajach UE - poszukiwanie optymalnego rozwiązania". W konferencji wzięli udział przedstawiciele ministerstw, banków, funduszy poreczęniowych, urzędów marszałkowskich, firm doradczych oraz innych instytucji finansowych.

Ze strony polskiej prelegentami byli: Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu BGK, Bożena Lublińska - Kasprzak, Prezes PARP, Jacek Dominik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Banków Polskich.

W trakcie konferencji przedstawiciele zagranicznych instytucji poręczeniowych: Christina Windisch z Austrii, Olaf Achtelik z Niemiec, Massimo Ceretto z Włoch oraz Marton Vadasz z Węgier przedstawili modele systemów poręczeniowych funkcjonujące w poszczególnych krajach, a Jose Fernando Figueiredo, Prezes AECM (Europejskie Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych) zaprezentował rolę poręczeń w gospodarce Unii Europejskiej.