Powrót

BGK ogłasza nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” PO IR 2014 – 2020

Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek  innowacyjne produkty lub usługi, już od 8 października będą mogły  aplikować o premię technologiczną. Maksymalna wysokość to aż 6 mln  złotych.
W nowym naborze wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje  technologiczne” do rozdysponowania będzie w sumie 350 mln złotych. Nabór  prowadzony będzie w sześciu rundach, pierwsza startuje już 8  października.

Czym jest premia technologiczna?

BGK dofinansowuje inwestycje firm w formie premii technologicznej, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy.

- Sektor MŚP dostrzega korzyści wynikające z wdrażania innowacji, takie jak podnoszenie produktywności czy możliwość oferowania nowoczesnych produktów i usług. Dowodem na to jest stałe, duże zainteresowanie przedsiębiorców Kredytem na innowacje technologiczne. W tej perspektywie finansowej już ponad pół tysiąca firm otrzymało promesę premii technologicznej i skorzysta z dofinansowania. Misją BGK jest wsparcie przedsiębiorców w ich rozwoju.  – podkreśla Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 4 nabory wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne, w których mikro, mali i średni przedsiębiorcy złożyli w sumie 1621 wniosków o dofinansowanie. Opiewały one na łączną kwotę dofinansowania ok. 5,3 mld zł, będącą wsparciem realizacji projektów o wartości ok. 11,4 mld złotych. Promesę premii technologicznej uzyskało ponad 500 projektów, dla których wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła ok. 1,7 mld zł. Do tej pory bank zawarł ponad 370 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 1,33 mld zł. Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych obejmują m.in takie branże jak meblarstwo, produkcja przemysłowa, przemysł spożywczy, poligrafia, budowlany czy motoryzacyjny.


Jak istotna dla rozwoju firmy jest to pomoc potwierdzają to sami przedsiębiorcy. Uzyskanie kredytu technologicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego było momentem przełomowym dla firmy. Dzięki kredytowi zbudowaliśmy halę produkcyjną, wyposażyliśmy park maszynowy i zatrudniliśmy nowych pracowników. Dodatkowo wdrożyliśmy w zakładzie nową technologię obróbki skrawaniem. - mówi Paweł Siwak, właściciel firmy Usługi Ślusarskie. Warunki kredytu są korzystne a współpraca z BGK układała się bardzo dobrze. Jeżeli będzie ogłoszony kolejny nabór to rozważamy złożenie wniosku – dodaje Siwak.

Kiedy i jak złożyć wniosek o premię technologiczną?

Przedsiębiorcy będą mogli wnioski złożyć on-line, tak jak w poprzednich konkursach, za pośrednictwem generatora wniosków opracowanego specjalnie na potrzeby poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Oprócz przygotowania i złożenia wniosku, generator będzie służyć jako platforma do komunikacji pomiędzy BGK a wnioskodawcą w trakcie oceny projektu.

Wszelkie niezbędne informacje, na podstawie których możliwe będzie przygotowanie wniosku o dofinansowanie, zawiera dokumentacja konkursowa, która została opublikowana 3 września 2018 r. na stronie BGK oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Podobnie jak w poprzednim naborze, konkurs będzie przeprowadzony w rundach. Po każdym z etapów zewnętrzni eksperci branżowi będą oceniali złożone wnioski, bez konieczności czekania na zakończenie całego naboru. Usprawni to proces naboru wniosków, a zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie dokumentacji. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Do czasu oceny projektu przez panel ekspertów przedsiębiorca będzie mógł poprawić lub uzupełnić swój wniosek. Dofinansowanie z programu przyznawane jest przedsiębiorcom w formie częściowej spłaty kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym. 

Terminy rund „Kredytu na innowacje technologiczne”

  •  runda 1: od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r.
  •  runda 2: od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r.
  •  runda 3: od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r.
  •  runda 4: od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r.
  •  runda 5: od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r.
  •  runda 6: od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. do godz. 16:00.


Unowocześnianie polskiej gospodarki i przeznaczanie wsparcia na wdrażanie nowych technologii to jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W wypełnieniu tego zadania pomagają fundusze unijne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym realizuje „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR i wspiera polskie firmy, które kupują lub wdrażają nowe technologie.

Premia technologiczna w 5 krokach