Podczas forum państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał w Pekinie porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding, MoU) z Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) – największym bankiem na świecie, obecnym praktycznie na wszystkich globalnych rynkach, w tym w Polsce. Porozumienie zostało podpisane w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga.

Celem MoU, które zostało podpisane przez prezesów zarządów obu instytucji, jest ustanowienie wielowymiarowego i strategicznego partnerstwa pomiędzy obiema stronami oraz wspieranie wspólnych interesów i dalszej współpracy w różnych obszarach pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Rzeczpospolitą Polską. W porozumieniu zapisano także identyfikację obszarów i formuł współpracy w ramach inicjatywy „Jeden pas, jeden szlak” („One belt, one road”).

Obszary współpracy wymienione w memorandum obejmują dzielenie się doświadczeniem i know-how we współfinansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych, rozwoju parków przemysłowych, wystawianiu gwarancji dla dużych przedsiębiorstw oraz w obszarze portfela transakcji. Strony zadeklarowały także, że będą szukać możliwości współpracy w obszarze finansowania handlu, włączając w to wydawanie akredytyw importowych i eksportowych, transakcje faktoringowe na należnościach, gwarancje eksportowe, handel i inwestycje w walucie chińskiej oraz obrót instrumentami pochodnymi. Poza tym, BGK i ICBC będą szukać możliwości prowadzenia wspólnych badań analitycznych i współpracy w projektach nakierowanych na budowanie kompetencji  (współpraca w obszarze pomocy technicznej), wymiany wiedzy w obszarze zarządzania i inwestowania w fundusze dłużne i kapitałowe oraz będą postrzegać siebie nawzajem jako strategicznych partnerów w obszarze finansowania handlu i inwestycji.
 
- Jestem przekonany o tym, że globalna sieć i doświadczenie ICBC stworzą w przyszłości wiele możliwości do współpracy – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes zarządu BGK. – Mogą to być konkretne projekty takie jak porozumienia o emisji obligacji, zarządzanie inwestycjami funduszy kapitałowych, a także dzielenie się informacjami i wiedzą o rynku chińskim i produktach z obszaru bankowości inwestycyjnej. Fakt, że tak szeroko rozpoznawalna globalnie instytucja finansowa, największe przedsiębiorstwo na świecie, postrzega BGK jako ważnego partnera w regionie jest dla nas dużym zaszczytem, ale także dowodem na bardzo istotną rolę odgrywaną przez BGK w gospodarce, dostrzeganą także za granicą – dodał prezes Kacprzyk.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne
w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych
i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą
w procesie konsolidacji finansów publicznych

Kontakt dla mediów:

Bank Gospodarstwa Krajowego            
Anna Czyż                   
rzecznik prasowy                           
media@bgk.pl                         
+ 48 609 220 208