Powrót

BGK nagrodzony tytułem "Tego, który zmienia polski przemysł"

Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł" za realizację polityki wsparcia projektów służących rozwojowi polskiej gospodarki.

Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez polskie media gospodarcze. Honorowe tytuły zostały nadane przez redakcję Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl wraz z wydawcą - Grupą PTWP już po raz czternasty.

W uzasadnieniu wyróżnienia dla BGK czytamy, że bank we wszechstronny sposób wykorzystuje swoje atuty, które predestynują go do roli banku rozwojowego. Funkcja ta jest szczególnie istotna dla polskiej gospodarki, w okresie, kiedy pojawiają się pierwsze symptomy ożywienia wymagające wzmocnienia poprzez inwestycje.

Została też podkreślona coraz ważniejsza rola, jaką BGK odgrywa w kredytowaniu długoterminowym - niwelując jedną z nielicznych słabości polskiego rynku bankowego. Do BGK trafia większość projektów wymagających długiego okresu stabilnego finansowania, którego nie mogą zapewnić inne banki.

Doceniono również fakt, że BGK nie ogranicza się jedynie do katalizowania dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niekwestionowany sukces BGK to system gwarancji de minimis, bez którego ok. 30 procent przedsiębiorców nie miałoby możliwości skorzystania z kredytu inwestycyjnego. BGK angażuje się także we współpracę z lokalnymi funduszami poręczeniowymi oraz w projekty związane ze wspieraniem eksportu.

Uroczysta gala nadania tytułów, z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, odbyła się w poniedziałek 17 lutego w warszawskim hotelu Sheraton. W imieniu BGK wyróżnienie odebrał Wiceprezes Zarządu Adam Świrski.

- W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego będzie obchodził 90-lecie. Dla nas jest to szczególnie ważny rok. Wskazuje, jaką tradycję ma BGK. Z drugiej strony jesteśmy bankiem, który się zmienia. Bankiem, który wspiera polską gospodarkę, oraz tym, który poprzez swoje możliwości - zarówno kapitałowe jak i intelektualne - jest w stanie finansować złożone projekty inwestycyjne polskiego przemysłu - mówił podczas uroczystej gali Wiceprezes Świrski.

Następnie wyemitowano nagrane wcześniej podziękowanie Prezes Zarządu BGK Dariusza Kacprzyka, który nie mógł osobiście odebrać wyróżnienia.

- To dla nas bardzo ważne wyróżnienie, które definiuje naszą obecna rolę i znaczenie dla polskiej gospodarki. BGK to dla mnie bank wyjątkowy z kilku względów. Jesteśmy realizatorem i pomysłodawcą wielu programów i inicjatyw, które służą rozwojowi gospodarczemu Polski. Prowadząc pogram Inwestycje Polskie mamy szansę uczestniczyć w realizacji wielu projektów infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla naszego kraju. Wspieramy też polskie firmy podejmujące działania na rynkach zagranicznych, oferując szereg dogodnych rozwiązań finansowania eksportu - powiedział Dariusz Kacprzyk, Prezes BGK w nagraniu wideo wyemitowanym podczas gali.

Tytuł „Tego, który zmienia polski przemysł" przyznawany jest osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom, a także wydarzeniom, które miały znaczący wpływ na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i przyczyniły się do rozwoju całej gospodarki. W tym roku obok Banku Gospodarstwa Krajowego laureatami tego prestiżowego wyróżnienia są m.in. Grupa PKP, PKN Orlen, Janusz Lewandowski, Work Service, Budimex, Towarowa Giełda Energii oraz kilka mniejszych, innowacyjnych i dynamicznych podmiotów.
Wyróżnienie specjalne "Tego, który zmienia polski przemysł" za zaangażowanie i aktywny udział w wydarzeniu, które zmieniło nasz kraj - przystąpieniu Polski do UE i jej rozszerzeniu o pozostałe państwa przyznano premierom Jerzemu Buzkowi i Leszkowi Millerowi.

Gala była zwieńczeniem całodniowego Forum Zmieniamy Polski Przemysł organizowanego przez PTWP. W sesji inauguracyjnej "Motory i hamulce wzrostu gospodarczego. Debata kontrowersji" BGK reprezentował Wiceprezes Świrski. O szansach na rozwój, ale też barierach i wyzwaniach mówił m.in. wicepremier Piechociński.

- Widać, ze Stany Zjednoczone najgorszy okres mają za sobą i amerykańska gospodarka wyraźnie ruszyła do przodu, nie sprawdziły się również obawy o gospodarkę w Chinach, nie doszło tam do spekulacyjnej bańki na rynku nieruchomości, dobre wiadomości płyną również z Europy, także z najbardziej dotychczas zagrożonych kryzysem krajów peryferyjnych takich jak Włochy czy Hiszpania - przekonywał Adam Świrski. - Pozytywne sygnały płyną również z polskiej gospodarki, Polska osiąga znaczne przyrosty PKB w ujęciu kwartalnym. I globalnie i lokalnie sytuacja jest dobra - podkreślił Wiceprezes BGK.

Podczas poniedziałkowego Forum odbyła się też debata "Eksport i ekspansja zagraniczna", w której uczestniczył Jarosław Bełdowski, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK. Uczestnicy dyskusji wskazali na rolę państwa w promocji polskiego eksportu oraz podkreślili znaczenie gwarancji udzielanych przez KUKE i BGK w jego finansowaniu.

- Wciąż szukamy odpowiedniego modelu wsparcia finansowego dla eksporterów - mówił Wiceprezes BGK. - Pamiętajmy, że jesteśmy członkiem OECD i nie możemy oferować takiego wsparcia jak np. Chińczycy - zastrzegł Jarosław Bełdowski. Wiceprezes BGK wskazywał również, że państwo powinno wprawdzie wspierać ekspansję zagraniczną, ale niekoniecznie powinno określać jej kierunki, zarówno branżowe jak i geograficzne: - Dajmy szansę wszystkim eksporterom, nikogo nie wskazując.