Powrót

BGK na XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

BGK na XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczył  w XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniach 18-19 kwietnia 2016 w Warszawie.

Uczestniczy Zgromadzenia dyskutowali między innymi o zadaniach oświaty, implementacji programu 500+ oraz „Pakcie dla obszarów wiejskich”.

Z ramienia Banku Gospodarstwa Krajowego w wydarzeniuuczestniczył Paweł Lisowski,Doradca Prezesa BGK, Dyrektor ds. współpracy z samorządami, który przedstawił instrumenty finansowe na wsparcie programów realizowanych na obszarach wiejskich, w szczególności warunki, na jakich BGK udziela pożyczek w programie PROW 2014-2020.

W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyło ponad 350 przedstawicielisamorządów.