W Białymstoku rozmawialiśmy o możliwościach wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej. Pokazaliśmy uczestnikom sposoby finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz w formule PPP.

​Dwudniowy cykl debat i spotkań był poświęcony najważniejszym kwestiom dla gospodarki Polski Wschodniej. Bank Gospodarstwa Krajowego ze względu na swoje zaangażowanie w rozwój tego regionu pełnił rolę partnera IV edycji kongresu.

Kluczowe tematy, o których rozmawialiśmy podczas tego wydarzenia, bezpośrednio nawiązują do strategii BGK. Mówiliśmy o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Polsce Wschodniej oraz o relacjach ze wschodnimi sąsiadami.

 

Prelegenci BGK wystąpili w kilku sesjach tematycznych:

  • dyrektor zarządzający Jacek Szugajew dyskutował o skuteczności narzędzi promocji i wsparcia eksportu oraz o priorytetowych i obiecujących kierunkach polskiej ekspansji zagranicznej,
  • Paweł Lisowski, dyrektor ds. współpracy z JST, mówił o finansowaniu z funduszy europejskich wielkich projektów infrastrukturalnych, inwestycji gminnych i regionalnych oraz o przyszłości Programu Polska Wschodnia,
  • z kolei Patryk Darowski, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego, wziął udział w panelu „PPP – rola inwestycji prywatnych i infrastrukturalnych w rozwoju wschodnich regionów”, podczas którego rozmawiał o partnerstwie samorządu z biznesem w Polsce Wschodniej i o źródłach finansowania inwestycji.

Wybieramy najlepsze inwestycje

Kongresowi towarzyszy konkurs Top Inwestycje Polski Wschodniej. Jego celem jest wyłonienie inwestycji, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu i poprawy sytuacji mieszkańców. Jednym z członków rady konsultacyjnej konkursu jest członek Zarządu Wojciech Hann. Dzięki temu mogliśmy oddać głosy na listę nominowanych inwestycji oraz zgłosiliśmy do konkursu cztery nasze inwestycje. Wśród 10 nagrodzonych przedsięwzięć znalazł się projekt BGK - budowa fabryki proszków mlecznych Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem.

 

***

Wschodni Kongres Gospodarczy to największa konferencja dotycząca perspektyw i szans pięciu wschodnich województw. Co roku gromadzi ponad 1000 gości z regionu, kraju i Europy, w tym przedsiębiorców, przedstawicieli korporacji, firm i start-upów, inwestorów, polityków, reprezentantów władz samorządowych, finansistów, ekspertów i naukowców.