Powrót

BGK na Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej

W zeszłym tygodniu odbyło się największe spotkanie banków spółdzielczych w Polsce – Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej. Zaprezentowaliśmy na nim naszą ofertę związaną z funduszami unijnymi.

Tegoroczne Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej odbyło się pod hasłem: „Odważnie i rozważnie – dyskusja o przyszłości polskiej bankowości lokalnej w dobie rewolucji technologicznej”. Podczas dwudniowego forum uczestnicy dyskutowali o: aktualnej kondycji sektora bankowości spółdzielczej, sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej oraz propozycjach działań i regulacji służących wzrostowi efektywności sektora na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.

W drugim dniu wydarzenia odbył się panel dyskusyjny poświęcony roli banków spółdzielczych w funkcjonowaniu funduszy unijnych w Polsce. Wziął w nim udział Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK, który zaprezentował programy realizowane ze środków unijnych oferowane przez nasz bank. Przemysław Cieszyński podkreślał przy tym istotną rolę banków spółdzielczych w dystrybucji produktów zwrotnych do firm działających na rynkach lokalnych,  zachęcał te instytucje do wzięcia udziału w unijnych projektach i przystąpienia do nich w charakterze pośredników finansowych.

 

W konferencji zorganizowanej przez Związek Banków Polskich wzięło udział 700 osób – bankowców, przedstawicieli administracji rządowej i świata nauki. Nasza obecność na tego typu wydarzeniach pozwala nawiązywać nowe relacje biznesowe i budować wizerunek BGK jako partnera finansowego aktywnie wspierającego przedsiębiorczość i efektywne wykorzystanie programów rozwojowych.