Powrót

BGK laureatem nagrody „Zasłużony dla polskich regionów”

Zarząd Związku Województw RP uhonorował Bank Gospodarstwa Krajowego statuetką „Zasłużony dla polskich regionów" za dotychczasową współpracę i wkład w rozwój polskiej samorządności.

Nagrodę odebrał Jarosław Bełdowski, Wiceprezes Zarządu BGK, 21 września podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie.
Statuetkami „Zasłużony dla polskich regionów" uhonorowani zostali również m.in.: prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni oraz minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, a także urzędy i instytucje centralne oraz korporacje samorządowe.

Prezydent Bronisław Komorowski nadał odznaczenia osobom zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Aktu dekoracji złotymi i srebrnymi Krzyżami Zasługi, w imieniu prezydenta, dokonał minister Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał również list prezydenta skierowany do uczestników uroczystości.

W uroczystej gali z okazji jubileuszu 10-lecia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Senatu, ministrowie poszczególnych resortów, europarlamentarzyści, przedstawiciele Związku Banków Polskich i wielu innych instytucji, z którymi Związek współpracuje.

Związek Województw RP to dobrowolne stowarzyszenie wszystkich polskich województw samorządowych. Misją Związku jest rozwój demokracji na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ochrona i rozwój samorządności w Polsce. Cele Związku to m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów oraz inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.