Powrót

BGK laureatem „Bursztynu Polskiej Gospodarki”

BGK laureatem „Bursztynu Polskiej Gospodarki”

Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Laureaci wyróżniani są za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

W tym roku statuetki zostały wręczone podczas gali na zakończenie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, którego BGK był partnerem. Laureatami nagrody zostali:

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,

Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego

oraz w kategorii instytucja Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kapituła Szczytu Gospodarczego przyznała BGK tytuł zakonsekwentne i skuteczne działanie wspierające rozwój innowacji i inwestycji infrastrukturalnych.W imieniu banku statuetkę odebrał Wojciech Hann – członek Zarządu, który podkreślił wkład BGK w realizację projektów infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla Polski i w finansowanie rozwoju regionów w ramach współpracy z samorządami oraz zasługi w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców i wsparcia rozwoju innowacji.

Prezes Hann reprezentował bank również w panelu dyskusyjnym "Infrastruktura krytyczna", podczas którego omówił temat infrastrukturalnych inwestycji do 2020 r. dla wzmocnienia bezpieczeństwa Polski.

Dotychczas statuetkę „Bursztyn Polskiej Energetyki i Gospodarki” otrzymali m. in.: Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek z Ministerstwa Środowiska, a z instytucji: Urząd Regulacji Energetyki, Grupa LOTOS SA, PGE SA.