W czwartek, 29 grudnia 2011 roku, Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie finansowania realizowanych na terenie miasta projektów,
w szczególności z obszaru infrastruktury oraz inwestycji związanych ze służbą zdrowia.

W ramach swej działalności statutowej BGK zapewnia wykonywanie obsługi bankowej na najwyższym poziomie, umożliwia korzystanie z produktów i usług na konkurencyjnych warunkach rynkowych w zakresie oprocentowania składanych depozytów oraz ustalania stawek prowizji. - Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie sektora finansów publicznych - powiedział Dariusz Daniluk. - Jesteśmy zainteresowani pogłębieniem dotychczasowej współpracy z Miastem stołecznym Warszawa - dodał.

Bank zapewni Warszawie możliwość uczestnictwa we wszystkich prowadzonych przez siebie programach pomocowych Unii Europejskiej oraz produktach kredytowych opartych o finansowanie z międzynarodowych instytucji finansowych. Dzięki umowie miasto lub jego spółki zależne będą mogły korzystać z oferowanych przez BGK usług na najkorzystniejszych oferowanych warunkach.
- Z naszej strony chcemy także zadeklarować chęć współpracy w zakresie lokowania wolnych środków na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego - powiedziała reprezentująca Warszawę Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Współpraca polegać będzie również na wymianie doświadczeń w zakresie finansowania oraz restrukturyzacji ochrony zdrowia.

Ponadto, Bank udostępni codzienne raporty analityczne o rynku stóp procentowych i papierów dłużnych oraz o rynku walutowym, a także zaprezentuje okresowe oceny sytuacji gospodarczej Polski.