Powrót

BGK i BZ WBK udzielą gwarancji bankowej i kredytu na modernizację linii kolejowej Warszawa-Białystok-Litwa (Rail Baltica)

Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Zachodni WBK podpisały umowę wystawienia gwarancji bankowej oraz udzielenia kredytu dla spółki Torpol SA na realizację kontraktu modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica (Warszawa - Białystok - granica z Litwą). Kontrakt o wartości 1,6 mld złotych zleciła spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spółka Torpol SA podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Bankiem Zachodnim WBK umowę dotyczącą wystawienia konsorcjalnej gwarancji bankowej do kwoty 160 mln zł oraz udzielenia kredytu w wysokości 40 mln PLN dla wykonawcy kontraktu. Gwarancja bankowa stanowiąca 10% wartości kontraktu brutto oraz kredyt są kluczowe dla sprawnej i terminowej modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica.

Linia kolejowa E75 Rail Baltica należy do sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T i jej modernizacja jest wpisana na listę strategicznych inwestycji transportowych Unii Europejskiej, łączących Europę oraz kraje nadbałtyckie i Finlandię.

Kontrakt dotyczący modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica jest drugą co do wielkości inwestycją w historii polskiej kolei. Wartość zakresu robót realizowanych przez spółkę wynosi ponad 1 mld zł. Zakres zadania zakłada przygotowanie projektu oraz modernizację odcinka linii Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) o długości ponad 66 km. Plan robót przewiduje kompleksową modernizację linii oraz budowę wszystkich elementów infrastruktury kolejowej, w tym zabezpieczeń związanych z ochroną środowiska. Wszystkie perony na przystankach i stacjach będą przystosowane do obsługi niepełnosprawnych i pasażerów z cięższym bagażem. W planach jest również budowa skrzyżowań wielopoziomowych oraz likwidacja przejazdów w poziomie szyn. Po zakończeniu prac pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość podróżowania do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.

- Na odcinku Zielonka - Wołomin Słoneczna w ramach inwestycji powstanie dodatkowa para torów dla ruchu podmiejskiego. Takie rozwiązanie pozwoli na prowadzenie ruchu pociągów dalekobieżnych i aglomeracyjnych po oddzielnych torach - w efekcie umożliwi to sprawniejsze zarządzanie intensywnym ruchem kolejowym - powiedział na konferencji Tomasz Sweklej, prezes Torpol SA. - Realizowany przez nas kontrakt jest istotnym elementem planu modernizacji polskich kolei, prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to jedna z kluczowych inwestycji o znaczeniu krajowym i międzynarodowym dla rozwoju transportu kolejowego. Tym bardziej cieszy nas fakt zaangażowania BGK, jedynego banku państwowego, który aktywnie wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. Korzystając zatem z okazji pragniemy podziękować BGK za wspólną z Bankiem Zachodnim WBK organizację obsługi finansowej kontraktu - dodał prezes Torpolu.

Udział Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku Zachodniego BZ WBK w finansowaniu jest równy.

Finansowanie spółki Torpol SA wpisuje się w realizowany przez BGK Program Inwestycje Polskie, mający wspierać ważne z punktu widzenia kraju inwestycje infrastrukturalne. W ramach tego programu Bank Gospodarstwa Krajowego angażuje się samodzielnie lub w we współpracy z innymi bankami w finansowanie w formie kredytu, obligacji lub gwarancji. Ta transakcja jest pierwszą gwarancją bankową udzieloną w Programie Inwestycje Polskie.

- Zdolność do realizacji tego kontraktu i zleceń toczących się równolegle bardzo dobrze świadczy o przygotowaniu i potencjale Torpol SA. Gwarancja należytego wykonania umowy jest w dzisiejszych czasach niezbędna przy realizacji dużych kontraktów infrastrukturalnych, niezależnie od finansowania samej inwestycji - stwierdza Piotr Lasecki, wiceprezes zarządu BGK. - Uzyskanie takich gwarancji przez firmy budowlane wykonujące prace jest utrudnione między innymi ze względu na kondycję sektora budowlanego - wyjaśnia Prezes Lasecki. - Dzięki temu, że daliśmy tzw. „ostatnią złotówkę", ta ważna dla Polski inwestycja zostanie zrealizowana - dodaje.

Torpol SA jest jedną z największych rodzimych firm w branży budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Od ponad 20 lat modernizuje szlaki i linie kolejowe dostosowując ich jakość i parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Jest to pierwsza prywatna firma w Polsce, która prowadziła prace przystosowujące linie kolejowe do prędkości 160 km/h. W jej dorobku znajdują się projekty modernizacji odcinków najważniejszych linii kolejowych o znaczeniu międzynarodowym w kraju. Spółka rozwija również swoją działalność na terenie Norwegii. Torpol SA zbudowała imponujący portfel zamówień zapewniający prace do końca 2015 r o wartości około 2,2 mld netto bez udziału konsorcjantów.

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Od początku istnienia, czyli od 1924 r. BGK wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i interesów państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji. Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich.