Powrót

- BGK gospodarzem Warsaw Public Banking Conference - Rola banków publicznych w gospodarce europejskiej.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest gospodarzem międzynarodowej konferencji pt. "Rola banków publicznych w gospodarce europejskiej", która odbędzie się w dniu 5 maja 2011 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Współorganizatorem wydarzenia jest Europejskie Stowarzyszenie Banków Publicznych (EAPB) z siedzibą w Brukseli. Kongres ma na celu przedstawienie najlepszych modeli i praktyk wśród tego rodzaju publicznych instytucji finansowych.

Jest to pierwsze wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej mające na celu zainicjowanie debaty na temat roli banków publicznych we wspieraniu rozwoju gospodarczego państw. Kryzys finansowy, wywołując negatywne następstwa dla gospodarek na świecie, uświadomił konieczność zmian w regulacjach oraz postrzeganiu bankowości publicznej na świecie. Banki publiczne stały się narzędziem do podtrzymywania stabilności systemów finansowych, a także wspierania rozwoju. Na konferencji zostaną przedstawione przykłady najlepszych praktyk z zakresu bankowości publicznej, ich roli oraz działalności po kryzysie.

Jednodniowa międzynarodowa konferencja jest skierowana do przedstawicieli banków rozwoju, międzynarodowych instytucji finansowych środowisk opiniotwórczych i naukowych, urzędników wysokiego szczebla i polityków zarówno z Polski jak i z zagranicy.

Konferencja składa się z dwóch powiązanych sesji dotyczących odpowiednio roli banków publicznych w Europie i efektywnych mechanizmów finansowania długoterminowych inwestycji po kryzysie. Poranna sesja składa się z prezentacji najlepszych praktyk zarządzania bankami publicznymi, badań naukowych dotyczących tych instytucji, oraz panelu dyskusyjnego. Popołudniowa nakierowana jest na prezentacje i panele dyskusyjne dotyczące roli sektora publicznego i Unii Europejskiej w długoterminowych przedsięwzięciach inwestycyjnych wspierających rozwój gospodarczy. Jest to odpowiedź na pytanie jak najlepiej wypełnić misję banków rozwoju we wspieraniu rządów i gospodarek europejskich po kryzysie.

Podczas konferencji przedstawiony zostanie raport na temat funkcjonowania różnych modeli banków publicznych w Europie opracowany na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych. Rekomendacje z raportu posłużą do zainicjowania dyskusji na kongresie nt. efektywnego funkcjonowania banków publicznych w Europie.

Przy okazji Kongresu, w dniu 6 maja, na zaproszenie BGK odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Banków Publicznych na szczeblu prezesów banków rozwoju państw europejskich.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z programem całego wydarzenia.