Powrót

BGK głównym partnerem V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

BGK głównym partnerem V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

W ubiegłym tygodniu w Zielonej Górze rozmawialiśmy o znaczeniu innowacyjności i sektora MŚP dla gospodarki Polski. Dyskutowaliśmy też o wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i finansowaniu inwestycji samorządowych.

Polski Kongres Przedsiębiorczości to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, które co roku odbywa się w innym mieście. Tegoroczna, piąta już edycja, została zorganizowana w Zielonej Górze, przy współpracy z władzami województwa lubuskiego. BGK był głównym partnerem tego wydarzenia, ważnego zarówno dla rozwoju regionu, jak i polskiej gospodarki.

Podczas kongresu odbyło się ponad 20 paneli dyskusyjnych, które dotyczyły najistotniejszych kwestii gospodarczych, będących jednocześnie strategicznymi obszarami działalności BGK. Wśród głównych tematów znalazły się m.in. synergia nauki z biznesem i samorządem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie polskiej gospodarce innowacyjnego wymiaru.

Prezes Przemysław Cieszyński wystąpił wraz z marszałek województwa podczas sesji otwierającej kongres pt.: „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”. Przedstawił instrumenty, które BGK oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podkreślił znaczenie innowacji, stanowiących wyznacznik sukcesu gospodarczego.

Dyrektor ds. współpracy z JST, Paweł Lisowski uczestniczył w panelu „Miasto przyszłości, czyli jakie? Rola czynnika smart i green w samorządach”. Dyskutował m.in. o projektach infrastrukturalnych jednostek samorządu terytorialnego, mobilności miast i metropolii oraz o poziomie dojrzałości polskich miast przyszłości.

W debacie pod patronatem Ministerstwa Rozwoju pt. „Ekspansja zagraniczna – polskie firmy na rynku międzynarodowym” wystąpił Tomasz Sawicki z Departamentu Finansowania Strukturalnego. Wraz z przedstawicielami m.in. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Biura Regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej rozmawiał o czynnikach sukcesu ekonomicznego na rynku zagranicznym, potencjale inwestycyjnym i eksportowym regionu lubuskiego oraz perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Kongres stworzył okazję do zawierania kolejnych relacji biznesowych. Wzięło w nim udział ponad 1000 osób reprezentujących biznes, naukę oraz administrację publiczną. Szczególnie licznie przybyli przedstawiciele MŚP, lokalni przedsiębiorcy oraz władze samorządowe. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele zielonogórskiego oddziału BGK.