Powrót

Aktualności

BGK finansuje rozwój kolejowej infrastruktury transportowej

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał ze spółką PCC Intermodal SA umowę o współpracy w zakresie finansowania budowy kolejowego terminala intermodalnego w Brzegu Dolnym. Łączna wartość umów kredytowych to 41 mln zł, w tym 27 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jest to kolejna transakcja realizowana przez BGK w ramach programu „Inwestycje polskie"

Realizowany ze środków BGK projekt zakłada rozbudowę obecnego terminala przeładunkowego w Brzegu Dolnym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury obsługowej. Funkcjonujący obecnie terminal o ograniczonych możliwościach przeładunkowych w stosunku do zapotrzebowania na rynku, zostanie przebudowany i rozbudowany m.in. o dodatkowe tory kolejowe, place składowania kontenerów, drogi dojazdowe oraz miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych.

Transport intermodalny to przewóz ładunków przy użyciu kilku rodzajów transportu, ale z wykorzystaniem tej samej jednostki ładunkowej (np. kontenera) na całej trasie przewozów, bez konieczności przeładunku zawartości.

Głównym zadaniem PCC Intermodal SA jest oferowanie kompleksowego i konkurencyjnego pod względem czasu i ceny, transportu kontenerów według rozkładów stałych połączeń pomiędzy nowoczesnymi terminalami lądowymi i portami.

Projektowany terminal docelowo będzie miał trzykrotnie większą zdolność przeładunkową, która wzrośnie z obecnych 35 000 TEU do ponad 110 000 TEU rocznie (TEU - wielkość odpowiadająca kontenerowi o długości 20 stóp, podstawowa jednostka stosowana w obrocie kontenerowym).

Projekt zostanie sfinansowany przez BGK w formie kredytu inwestycyjnego w wysokości 38 mln zł, w tym 27 mln zł ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
„Inwestycje polskie" to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły finansowanie już 100 rentownych projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę 23,5 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora MŚP sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe
o wartości 27 mld zł.