Powrót

BGK finansuje modernizację sieci ciepłowniczej w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach otrzymało od Banku Gospodarstwa Krajowego preferencyjną pożyczkę w wysokości 3,5 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczej. Środki pożyczki pochodzą z unijnej inicjatywy JESSICA, która wspiera realizację ważnych społecznie projektów inwestycyjnych na terenach polskich miast.

Siedlecki projekt modernizacji infrastruktury ciepłowniczej przewiduje dwie główne korzyści: poprawę wydajności obecnego układu oraz ograniczenie zapotrzebowania na węgiel, co przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Istniejący układ wody sieciowej oraz układ chłodzenia EC-2 zostanie przystosowany do potrzeb odbioru ciepła z kondensatora turbiny parowej. Dzięki temu zostaną zwiększone możliwości wytwarzania energii cieplnej elektrycznej bez zwiększania zapotrzebowania na paliwo gazowe. Dodatkowo ograniczone zostanie wykorzystanie źródła węglowego, a tym samym zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Drugie zadanie będzie polegało na modernizacji sieci ciepłowniczej na odcinku ok. 1 km. Ponadto wyremontowane zostaną komory ciepłownicze, co zabezpieczy je przed działaniem czynników atmosferycznych oraz poprawi ich wygląd.

Koszt inwestycji wyniesie 4,7 mln zł, z czego 3,5 mln zł zostanie sfinansowane dzięki preferencyjnej i niskooprocentowanej (0,9 proc. w skali roku) pożyczce JESSICA.