19 lutego br. w Karlinie oddano do użytkowania 22 lokale mieszkalne, które powstały w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Jest to już trzecia inwestycja zrealizowana przez Karlińskie TBS Sp. z o.o. z udziałem Gminy Karlino przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 3,7 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego to około 1,5 mln zł.

W budynku przy ul. Koszalińskiej, którego budowa trwała 10 miesięcy powstały 22 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 1.161,48 m.kw. Mieszkania będą wynajmowane od Karlińskiego TBS Sp.  z o. o.  przez Gminę Karlino w celu podnajmu osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu komunalnego.

Zgodnie z zasadami programu Gmina zobowiązana jest teraz do powiększenia swojego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o taką ilość lub łączną powierzchnię lokali, jaka powstała z dofinansowaniem BGK.

Gmina Karlino jest aktywnym beneficjentem środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego co pozwala jej na dynamiczne zwiększanie ilości zasobów mieszkalnych. Do tej pory Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił prawie 2 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia na dwie inwestycje zrealizowane przez Karlińskie TBS Sp. z o.o. z udziałem Gminy Karlino, dzięki którym powstały łącznie 33 lokale mieszkalne. Obecnie BGK przyznał Gminie Karlino dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat na budowę kolejnego budynku również z 22 lokalami mieszkalnymi. Koszt inwestycji wyniesie około 4,5 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia BGK to ponad 1,8 mln zł.

1 marca 2016 r. rusza kolejna edycja programu, w której gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 65 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął także realizację innego programu, który wpłynie na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków. Do 29 lutego 2016 r. przyjmuje wnioski o udzielenie finansowania w pierwszej edycji nowego programu dla TBS-ów, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować tanie mieszkania czynszowe. Program społecznego budownictwa czynszowego ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w lokalach komunalnych gminy. BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. po 450 mln zł w 10 rocznych edycjach, przy czym niewykorzystane środki będą przechodzić na kolejne lata.