11 lipca w miejscowości Piasek Wielki w gminie Nowy Korczyn (woj. świętokrzyskie) oddano do użytkowania kolejne mieszkania chronione, które powstały w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,1 mln zł. Finansowe wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego wyniosło ponad 447 tys. zł.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły utworzono osiem mieszkań chronionych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Powierzchnia użytkowa mieszkań to 318,00 m2. Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na utworzenie mieszkań chronionych wyniosło ponad 447 tys. zł, tj. 40 proc. kosztów przedsięwzięcia. Koszt całej inwestycji  to ponad 1,1 mln zł.

Przedsięwzięcie jest częścią inwestycji obejmującej oprócz przebudowy części budynku na potrzeby powstających mieszkań chronionych (mieszkania usytuowane są na I piętrze oraz jedno mieszkanie na parterze), także przebudowę pozostałej części parteru budynku.

Dzięki przebudowie powstały pomieszczenia o funkcjach pomocniczych, m.in. sale rehabilitacyjno-terapeutyczne. Ponadto trzy mieszkania zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do komunikacji pomiędzy kondygnacjami służą wewnętrzne klatki schodowe oraz dźwig osobowy. Zagospodarowano także teren wokół budynku, w tym przygotowano utwardzoną drogę dojazdową.   

Oddawane do użytkowania przedsięwzięcie jest czwartą inwestycją zrealizowaną przez Caritas Diecezji Kieleckiej przy udziale środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas dzięki finansowemu wsparciu z BGK w kwocie ponad 1,8 mln zł powstało łącznie 81 miejsc pobytowych w domach dla bezdomnych w Kielcach, Świniarach i Morawianach.

Po uruchomieniu w 2007 r. wieloletniego rządowego programu budownictwa socjalnego i  komunalnego Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał łączne dofinansowanie o wartości ponad 735 mln zł na realizację ponad 1150 przedsięwzięć, których łączna wartość przekroczyła 2,3 mld zł. Dzięki tym środkom powstało już ponad 12 tys. mieszkań oraz ponad 900 miejsc noclegowych, a kolejne 4.686 lokali/miejsc pozostaje w trakcie realizacji. Wnioski można składać w BGK dwa razy do roku: od 1 do 31 marca oraz od 1 do 30 września.