Powrót

BGK emituje obligacje dla Banku Ochrony Środowiska

 

Bank Gospodarstwa Krajowego jako organizator podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska SA jako emitentem umowę programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN. Jest to pierwszy tego typu program zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach ustanowionego programu przewidziana jest możliwość plasowania obligacji o różnych terminach zapadalności jak również sposobach ich ewidencji. Umowa ma charakter konsorcjalny i uczestniczą w niej również BRE Bank SA oraz Dom Maklerski BOŚ SA.

Na podstawie zawartej umowy BGK z sukcesem uplasował wśród inwestorów emisję pierwszej serii obligacji o wartości 300 mln PLN, zapewniając popyt przewyższający pierwotnie zakładaną wielkość emisji o ponad 60%. Uplasowana emisja będzie już na etapie rynku pierwotnego rozliczana i ewidencjonowana w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA. Z tego względu jest to pierwsza tego typu transakcja na polskim rynku kapitałowym a zarazem jeden z największych programów emisyjnych ustanowionych w tym roku na rynku krajowym. Obligacje przewidziane są również do wprowadzenia do notowań na ASO Catalyst.