Powrót

BGK dostarczy finansowanie dla Kompanii Węglowej S.A. w ramach programu Inwestycje Polskie

Bank Gospodarstwa Krajowego występując w konsorcjum z czterema bankami komercyjnymi oraz z Węglokoks S.A. sfinansuje m.in. potrzeby inwestycyjne spółki Kompania Węglowa S.A. Maksymalna kwota programu emisji obligacji średnioterminowych wynosi 1,23 mld zł. Udział BGK w emisji obligacji wynosi 300 mln zł. BGK pełni rolę Sub-Agenta ds. Płatności, Sub-Depozytariusza i Gwaranta. Uruchomienie programu planowane jest w terminie do końca października br.

Konsorcjum Gwarantów emisji obejmuje:
Bank Zachodni WBK SA, pełniący rolę Agenta Emisji
BNP Paribas Bank Polska SA
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Bank Gospodarstwa Krajowego
Alior Bank SA
Węglokoks SA

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kompanii Węglowej, w tym finansowanie nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego oraz wykup obligacji krótkoterminowych wyemitowanych 7 lutego br. o łącznej wartości 700 mln zł. Wykup wyemitowanych obligacji średnioterminowych następować będzie w transzach, a termin ostatecznej spłaty przypada w czerwcu 2018 r.