W BGK powstanie specjalny Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii ma trafić w sumie 565 mln zł. Pieniądze z budżetu państwa spłacą część odsetek do kredytów zaciąganych przez firmy w bankach komercyjnych. Sejm właśnie zajął się projektem ustawy w tej sprawie.

Szczegóły rozwiązania:

  • O kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży.
  • Wysokość wsparcia będzie zależała od wielkości firmy.
  • Fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – zarówno nowych, jak i już zaciągniętych.
  • BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy.
  • Wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania dotyczy wyłącznie odsetek kredytu – nie może pomniejszać rat kapitałowych.

Więcej informacji tutaj