Powrót

BGK dla polskich eksporterów - podsumowanie III konferencji Export Finance

Ponad 400 przedstawicieli polskich i rosyjskich firm wzięło udział w trzeciej konferencji dla przedsiębiorców z cyklu „Export Finance", zorganizowanej w Warszawie 19 marca br. Tym razem była ona poświęcona mechanizmom wsparcia polskich eksporterów na rynku rosyjskim. Inicjatorem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego, realizujący Rządowy Program Wspierania Eksportu. Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Gospodarki i Minister Spraw Zagranicznych.

„Rosja to szczególny partner i szczególny obszar zainteresowania. Naszą rolą, jako organizatorów, jest pomóc Państwu w zdobyciu doświadczenia, które jest niezbędne na trudnych rynkach eksportowych" - powiedział Jerzy Kurella, Wiceprezes BGK, otwierając konferencję. Przypomniał, że BGK od ponad 85 lat dostarcza finansowanie w obszarze wsparcia eksportu, w tym do krajów o podwyższonym ryzyku. W ciągu półtora roku w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu, BGK udzielił ok. 672 mln zł kredytów. „Rosja jest pewnym partnerem biznesowym, z którym powinniśmy mieć dobre relacje" - dodał Wiceprezes BGK.

„Można śmiało stwierdzić, że cyklicznie organizowana konferencja Export Finance staje się marką Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie kompleksowej promocji eksportu i współpracy między instytucjami finansowymi. Pragnę z satysfakcją podkreślić, że zaangażowanie banku na rzecz wsparcia polskich eksporterów na rynkach Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Federacji Rosyjskiej, wychodzi naprzeciw priorytetom Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - zaznaczyła podczas konferencji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Wiceminister Spraw Zagranicznych.

Wiceminister Gospodarki Andrzej Dycha zwrócił uwagę, że zainteresowanie rozwojem polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej nie słabnie i świadczy o dużym potencjale istniejącym w tym względzie po obu stronach. „Liczę na to, że dzisiejsza, kolejna już konferencja w zakresie popularyzacji dostępnego instrumentarium kredytowo-ubezpieczeniowego zwiększy wiedzę na temat konkretnych produktów finansowych, a nawiązane kontrakty przyczynią się do wyłonienia wzajemnie korzystnych projektów, a w rezultacie do dynamicznego rozwoju współpracy między naszymi krajami" - powiedział wiceminister.

Polska jest czołowym partnerem handlowym Rosji, a wzajemna wymiana handlowa wyniosła w pierwszych jedenastu miesiącach 2011 roku 23,5 mld EUR. Eksport towarów z Polski do Rosji w tym samym czasie wyniósł 5,9 mld EUR i wzrósł o 32% w stosunku do roku poprzedniego.

Rynek rosyjski jest niezwykle chłonny, dając polskim eksporterom i ich produktom dobre perspektywy ekspansji. Jednakże współpraca handlowa i inwestycje w Rosji obarczone są wyższym ryzykiem niż handel z krajami Unii Europejskiej. Odpowiadając na potrzeby polskich firm, Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje cykliczne spotkania mające na celu przekazanie informacji o specyfice rosyjskiego rynku, uwarunkowaniach prawnych prowadzenia handlu, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, jak również prezentacji produktów i usług, z których mogą korzystać polscy przedsiębiorcy. Podczas marcowej konferencji był również czas na prezentacje firm w formule B2B.

Organizatorami konferencji byli: Bank Gospodarstwa Krajowego, Przedstawicielstwo Handlowe Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, Kaliningradzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Aby zobaczyć filmy z konferencji kliknij w link:

Perspektywy polskiego eksportu do Rosji
http://www.youtube.com/watch?v=PRsFXMPzn50

Rosjanie o polskim eksporcie do Rosji
http://www.youtube.com/watch?v=Q6fRSq106fo

Flash z konferencji
http://www.youtube.com/watch?v=cLE4JtJQDSQ