Powrót

Bank rozpoczyna współpracę z bankami spółdzielczymi w dystrybucji pożyczek dla przedsiębiorców

Bank rozpoczyna współpracę z bankami spółdzielczymi w dystrybucji pożyczek dla przedsiębiorców

Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu i Żuławskiego Banku Spółdzielczego dołączyło do grona instytucji, które udzielać będą pomorskim przedsiębiorcom wsparcia z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Projekt ten realizowany jest przez BGK ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

W piątek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, nasz Bank podpisał trzecią umowę z konsorcjum Żuławskiego Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, które pełnić będą rolę pośrednika finansowego w województwie pomorskim. Oferowane firmom wsparcie przeznaczone zostanie na rozwój regionu, a w szczególności lokalnej przedsiębiorczości.

Umowa z Konsorcjum jest już trzecią tego typu umową zawartą w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Pierwsze umowy na wdrażanie instrumentów finansowych w województwie pomorskim zostały podpisane w środę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (36 mln zł) oraz z Pomorskim Funduszem Pożyczkowym (31 mln zł). Konsorcjum dysponować będzie kwotą 24 mln zł. Łącznie do pomorskich przedsiębiorców trafi więc aż 90 mln zł.

Każdy z trzech pośredników oferować będzie dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dodatkowe finansowanie na przedsięwzięcia rozwojowe poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększające produktywność.

Ważną grupą klientów banków spółdzielczych są lokalne przedsiębiorstwa. To z myślą o nich Żuławski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu będą udzielały mikropożyczek i pożyczek rozwojowych na preferencyjnych warunkach. Wsparcie dla start-upów, mikro, małych i średnich firm z terenu województwa pomorskiego będzie miało pozytywny wpływ na sytuację mieszkańców całego regionu. Przyczyni się do wzrostu liczby działających lokalnie przedsiębiorstw i ich rozwoju, tym samym więcej ludzi będzie miało szansę na znalezienie pracy i poprawę warunków życia – mówi Pani Ewelina Pałubicka, Prezes Zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego

To olbrzymia szansa dla ponad 2 tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Poprzez rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP i realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa pomorskiego, rozwijamy cały nasz region, w tym lokalne społeczności. Dlatego właśnie banki spółdzielcze idealnie wpisują się w charakterystykę profesjonalnego pośrednika finansowego, operatora środków w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Jesteśmy uniwersalnym, lokalnym bankiem, który skutecznie znajduje rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów. Naszą rolę postrzegamy jako lokalne centrum usług finansowych, które dba o wynik ekonomiczny, ale i wspiera rozwój otaczających nas środowisk – dodaje Dobrosława Frączek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu.