Powrót

Bank pomoże w odzyskaniu nieprawidłowo przekazanych środków

Informujemy, że od 11 sierpnia 2018 r. Bank Gospodarstwa Krajowego realizując postanowienia art.143 ust. 2 oraz 143a-143c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2003, z późn. zm.), podejmuje określone tą ustawą działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

 

Szczegółowe zasady obsługi zgłoszeń Posiadaczy rachunków o transakcjach z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy i podejmowanych przez  BGK działań  w celu odzyskania nieprawidłowo przesłanych środków znajdują się na stronach dotyczących rachunków bankowych:

www.bgk.pl/samorzady/rachunki-bankowe/uslugi-rozliczeniowe/

www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/rachunki-bankowe/uslugi-rozliczeniowe/

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych, Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, w którym został podany nieprawidłowy unikatowy identyfikator odbiorcy oraz nie jest stroną w postępowaniu o dochodzenie zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

 W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy BGK Linii i Regionów BGK.