Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego został przyjęty do Koalicji CR

1 czerwca kolejne firmy dołączyły do projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu", którego liderem są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród grupy 32 firm, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem spełniania zasad określonych w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu, znalazł się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Koalicję w 2010 r. zawiązały Danone, GlaxoSmithKline, Hochtief Polska, Orange Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Partnerem merytorycznym projektu jest firma PwC.

Aby przystąpić do koalicji należało przejść weryfikację w postaci audytu przeprowadzonego przez PwC. Audyt miał na celu zbadanie, czy przedsiębiorstwa spełniają najwyższe standardy zawarte w Kodeksie Odpowiedzialnego Biznesu.

- Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni wyjątkowym zaangażowaniem firm podczas naszych spotkań, a także faktem, iż niemal wszystkim audytowanym firmom udało się pokonać bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę - powiedziała przedstawicielka PwC Irena Pichola. Podkreśliła także fakt, iż projekt dał wielu firmom silny impuls do wdrażania kolejnych elementów odpowiedzialnego biznesu. - Po rozmowach z pracownikami firm widać, że zasady są wdrażane - powiedziała Irena Pichola.

Nagrodzone certyfikatem firmy podkreślały z kolei, iż decyzja o przystąpieniu do Koalicji była strzałem w dziesiątkę. - To bardzo ważny element w naszym rozwoju. Obecność w Koalicji to zobowiązanie, ale także i dowód na to, że idziemy w dobrym kierunku. Chcemy słuchać naszych pracowników i zachęcać naszych kooperantów, by dołączyli do Koalicji - mówili przedstawiciele firm, odbierając certyfikaty. Podkreślali także, że współpraca z przedstawicielami projektu pozwoliła z jednej strony na uporządkowanie działań związanych z CSR, z drugiej zaś - na zdiagnozowanie występujących jeszcze niedociągnięć.

Publikacja „Warto mieć standardy, czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania" oraz lista nagrodzonych firm dostępna jest tutaj.