Bank Gospodarstwa Krajowego zmienia swoje logo. To kontynuacja przemian zapoczątkowanych w nowej strategii BGK na lata 2014-2017, których celem jest wzmocnienie wizerunku państwowego banku rozwoju.


Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce: państwowym bankiem rozwoju, dążącym do tego, by polska gospodarka płynnie się rozwijała.

- Postęp i profesjonalizacja, które na przestrzeni ostatnich lat następują w naszym banku, powinny mieć odzwierciedlenie w wizerunku marki - tłumaczy Adrianna Lepka, dyrektor komunikacji BGK. - Rozwijamy się, inwestując w ludzi, technologie i coraz szersze kompetencje. Aby rynek to dostrzegł, musimy także inwestować w wizerunek - dodaje Lepka.

Zmiana wizerunku nastąpi 1 stycznia 2015 roku i obejmie wszystkie elementy identyfikacji oraz styl komunikacji marketingowej. Najbardziej widoczną zmianą wizerunkową jest nowe logo.

Stare logo:
Nowe logo:


Mniejszy, czerwony kwadrat symbolizuje impuls, dzięki któremu przedsięwzięcie może nabrać rozpędu. Większy czworokąt reprezentuje efekt inwestycji. To przestrzeń, w której, także dzięki BGK, zrealizują się plany i ambicje klientów.

Wpływ BGK na gospodarkę jest widoczny już dziś, z czasem będzie jeszcze większy. Do końca 2015 r. BGK planuje zaangażować łącznie 28 mld zł w ramach programu „Inwestycje polskie", którego realizację rozpoczął w maju 2013 r. Dzięki państwowej własności, znaczącej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji BGK uczestniczy w finansowaniu największych projektów infrastrukturalnych w Polsce, nie bojąc się inwestycji długofalowych. Stymulując rozwój przedsiębiorstw, BGK udzielił gwarancji dla kredytów o wartości 27 mld zł.

W Banku Gospodarstwa Krajowego rodzą się nowe pomysły, dzięki którym powstaje i w przyszłości powstanie wiele inwestycji kluczowych dla lepszej jakości życia Polaków.

 

BGK ma za sobą wspaniałą historię wielkich osiągnięć dla Polski, które traktuje jako inspirację dla swoich dzisiejszych działań. Patrzy jednak w przyszłość, bo tam będą widoczne efekty dzisiejszej pracy. Celem BGK jest stworzenie banku nowoczesnego, na miarę wyzwań XXI wieku.