Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem uplasował emisję euroobligacji

Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem przeprowadził emisję euroobligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego o wartości  750 mln euro (Program EMTN). Pozyskane środki pozwolą sfinansować inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Termin zapadalności obligacji nowej emisji przypada na kwiecień 2028 r., a ich cena została określona na poziomie 68 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+68) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,625%. Księga popytu została zamknięta przy wskaźniku nadsubskrybcji blisko 150% tego samego dnia, z udziałem 78 wiarygodnych inwestorów.

Jako jedyny bank państwowy BGK ma rating równy ratingowi Skarbu Państwa (Fitch Ratings ocenił go na poziomie A- z perspektywą stabilną). Obecna emisja zabezpieczona jest bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. „Jesteśmy drugim pod względem wielkości emitentem na rynku krajowym, a na międzynarodowym rynku kapitałowym zadebiutowaliśmy w 2016 r. Dzięki wypracowanej wiarygodności, bardzo dobremu postrzeganiu BGK oraz profesjonalnemu zespołowi własnych ekspertów, nasze emisje cieszą się niezmiennym powodzeniem” – powiedział Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes Zarządu BGK.

Emisję zorganizowało i przeprowadziło konsorcjum BGK, Citi, Deutsche Bank oraz J.P. Morgan. „Wykorzystując duże zainteresowanie inwestorów oraz sprzyjające warunki rynkowe pozyskaliśmy środki w rekordowo dużej kwocie i jak dotychczas w najniższej cenie dla emisji BGK przeprowadzonych na europejskim rynku” – dodał Marcin Kasiński, dyrektor zarządzający BGK odpowiedzialny za emisję. Emisję objęli inwestorzy z 19 krajów, głównie z Europy (84% wartości emisji). Były to przede wszystkim instytucje finansowe zarządzające aktywami (55%), firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze emerytalne (27%), a także banki (18%), w tym banki centralne.

Celem obecnej emisji obligacji jest zapewnienie efektywnego zarządzania płynnością finansową Krajowego Funduszu Drogowego na potrzeby finansowania realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Ten kluczowy dla polityki transportowej państwa dokument określa limit środków w Programie na poziomie 135 mld zł.  Rezultatem Programu ma być budowa ok. 2 750 km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 43 nowych obwodnic miast.

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskuje na rzecz KFD zewnętrzne finansowanie emitując obligacje oraz zaciągając kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych (głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym). Przed 2014 rokiem BGK przeprowadzał emisje na rynku krajowym pozyskując finansowanie o wartości ponad 26 mld zł.  Od 2014 roku, kiedy BGK ustanowił Program EMTN (Euro Medium Term Notes – średnioterminowych euroobligacji), bank wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej ponad 1,5 mld euro (włączając dzisiejszą emisję).

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.