Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego w TOP10 firm odpowiedzialnych społecznie w Polsce

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu i odpowiedzialne relacje z otoczeniem społecznym, zarządzanie pozytywnym wpływem, również wpływem na środowisko – to niektóre z kategorii docenionych w działaniach Banku Gospodarstwa Krajowego przez kapitułę XII. edycji rankingu CSR. W tym roku BGK znalazł się na pozycji 9., awansując z 40.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsability, w skrócie - CSR) już na dobre zakorzeniła się w słowniku polskiego biznesu. Świadomość, że za zyskiem powinien iść adekwatny wysiłek na rzecz dobra publicznego coraz silniej przenika również instytucje finansowe. Dla Banku Gospodarstwa Krajowego, jako banku rozwoju, społeczna odpowiedzialność to część DNA. Już przedwojenny prezes banku, gen. Roman Górecki, mówił: BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. Zysk banku – to postęp ogólny w życiu gospodarczym Polski.


Ponowne ugruntowanie kultury odpowiedzialności społecznej w misji BGK potwierdził doroczny ranking CSR firm. Bank z pozycji 40. awansował do pierwszej dziesiątki i znalazł się w tym roku na 9. miejscu. W branży finansowej zajął 5. pozycję.

Fundamentem tej zmiany jest nowa strategia BGK na lata 2017-2020 przyjęta wiosną 2017 r. przez nowy zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego, kierowany przez prezes Beatę Daszyńską–Muzyczka.  Sztandarowym projektem towarzyszącym nowej strategii jest „Transformacja kulturowa”. Projekt został zaplanowany na wiele lat i duży nacisk kładzie m.in. na aktywizację postawy odpowiedzialności.

Jesteśmy dumni z tak dobrych wyników. To efekt wdrażanych w 2017 r. przez zarząd i pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego zmian, które doceniła Kapituła – powiedziała Izabela Mościcka, dyrektor Departamentu Komunikacji BGK. Miejsce w TOP10 firm odpowiedzialnych w Polsce traktujemy również jako zobowiązanie do dalszego doskonalenia. Mamy nadzieję na jeszcze wyższą lokatę w kolejnej edycji rankingu. Jesteśmy zaangażowanym zespołem profesjonalistów, który dzięki swojej pracy zmienia Polskę na lepsze – dodała dyrektor Mościcka.

Ranking ocenia jakość systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu spółek działających w Polsce. Umożliwia firmom wiarygodną ocenę swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój. W tej edycji w szczególności oceniano realizację polityki zrównoważonego rozwoju, zarządzanie pozytywnym wpływem, odpowiedzialne prowadzenie biznesu, relacje z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz z otoczeniem społecznym, a także jakość życia zawodowego, rozwój społeczny i wpływ na środowisko. We wszystkich kategoriach BGK został oceniony wysoko, ale aż 190 punktów otrzymał za odpowiedzialne prowadzenie biznesu, tracąc w stosunku do liderów zaledwie 10 punktów. Łączny wynik BGK to 410 punktów (lider otrzymał ich 500).

Pytania i metodologię XII. edycji rankingu CSR firm stworzyli profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, dziennikarz. Partnerami merytorycznymi są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Za weryfikację odpowiadała w tym roku firma Deloitte, zaś partnerem medialnym był Dziennik Gazeta Prawna.

Rozwiązania działajce w BGK zostały docenił również przez rynek pracy. Swój ranking na najbardziej pożądanych pracodawców opublikował Antal Polska – agencja specjalizująca się w rekrutacji specjalistów i menadżerów. Ankietowani stworzyli listę najbardziej pożądanych pracodawców. Spośród banków BGK był trzecim najczęściej wskazywanym.

O wzmacnianiu kultury odpowiedzialności społecznej w BGK świadczy także przystąpienie  banku do partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce pod egidą ONZ. To platforma na rzecz partnerskiej współpracy pomiędzy sektorami. W ten sposób przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych i rządu wspierają założenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, opracowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Agenda wyznacza plan działań dla instytucji i państw zmierzający do poprawy dla świata do 2030 roku, zakładając między innymi eliminację ubóstwa oraz godne życia dla wszystkich.