Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje ze środków Jessica 2 pierwsze projekty inwestycyjne

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje ze środków Jessica 2 pierwsze projekty inwestycyjne

Pierwsze projekty z unijnego programu Jessica 2, który wspiera rewitalizację obszarów zdegradowanych, zostaną zrealizowane w Krotoszynie. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli dwóch pożyczek o łącznej wartości 40 mln zł, które wpłyną na komfort życia mieszkańców. Środki na inwestycje pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Pierwsza inwestycja, której inicjatorem jest Miasto i Gmina Krotoszyn, w kompleksowy i całościowy sposób pomoże zrewitalizować śródmiejską infrastrukturę. Samorząd przebuduje Aleję Powstańców Wlkp. oraz przylegające do niej kino „Przedwiośnie” i tereny rekreacyjne na Błoniu. Remont ulicy obejmie m.in. sieć wodno-kanalizacyjną, oświetlenie, parkingi i zieleń. W budynku kina miasto uruchomi Klub Integracji Społecznej a na Błoniu powstanie ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Łączny koszt inwestycji wyniesie 33,8 mln zł, z czego 20 mln zł pokryje pożyczka Jessica 2.  - Miasto Krotoszyn skorzystało już z pożyczek JESSICA w ramach poprzedniej perspektywy finansowej. Sfinansowaliśmy wówczas rewitalizację centrum miasta oraz placówki oświatowe. Obecnie równie kompleksowo podchodzimy do miejskich problemów stąd tak rozbudowany projekt, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Krotoszyna – powiedział Franciszek Marszałek, Burmistrz Krotoszyna.

Drugi projekt zgłosił Powiat Krotoszyński i jego celem jest rewitalizacja terenu szpitala powiatowego w Krotoszynie. Dzięki tej inwestycji oddziały znajdujące się w innej części miasta zostaną przeniesione do nowo powstałego skrzydła. Inwestor poza rozbudową głównej siedziby szpitala zagospodaruje przylegający do niego teren – zmieni się organizacja dróg wewnętrznych, powstaną parkingi, nowa zieleń i ławki. Wartość projektu to 24,5 mln zł, z czego 20 mln zł pokryje pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego. - Dla Krotoszyna to bardzo ważny projekt. Położy kres uciążliwym dojazdom pacjentów do rozproszonych po mieście oddziałów szpitalnych. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i jakości usług medycznych, a także zmniejszy natężenie ruchu i emisję spalin. Ponadto teren zespołu szpitalnego znajduje w granicach strefy ochrony historycznego układu urbanistycznego miasta Krotoszyna wpisanego do rejestru zabytków, więc warto zadbać o jego spójność – powiedział Stanisław Szczotka, Starosta Krotoszyński.

Bank Gospodarstwa Krajowego, zarządzając unijnymi środkami na rewitalizacje, wypełnia swoją misję państwowego banku rozwoju, który wspiera gospodarkę i poprawia jakość życia Polaków. – Podpisane dzisiaj umowy to dopiero początek, ponieważ  do  wykorzystania w Wielkopolsce pozostaje jeszcze 240 mln zł. Czekamy na dobre projekty – inwestorzy mogą  wzorować się na ponad stu inwestycjach, które z sukcesem sfinansowaliśmy w latach 2007-2013. Najwięcej pieniędzy, bo aż 170 mln zł, chcemy przeznaczyć na kompleksowe modernizacje energetyczne budynków użyteczności publicznej i bloków mieszkalnych  – dodał Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.