Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach Funduszu Funduszy Województwa Lubelskiego.

30 listopada 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z realizacją powyższej Umowy, Bank Gospodarstwa Krajowego 26 czerwca 2017 r. ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Pośredników Finansowych (sygnatura postępowania: BZP/45/DIF/2017). Dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego znajduje się na stronie www.bgk.pl

Spotkanie informacyjne na temat wdrażania, objętych w/w postępowaniem przetargowym instrumentów finansowych, które odbędzie się 12 lipca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym ul. Artura Grottgera 2  w godzinach 12:00 -14:00.

Potwierdzenie udziału należy kierować na e-mail dorota.talarek@bgk.pl lub tel. 22 599 80 17 do 10 lipca 2017r.