Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego partnerem III edycji Smart City Forum

Bank Gospodarstwa Krajowego był partnerem III edycji Smart City Forum, które odbyło się w dniach 15-16 marca 2016 r.  w Warszawie. Wydarzenie to zgromadziło blisko 600 uczestników w tym prezydentów polskich miast, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej oraz biznesu.

W debacie pt. „Finansowanie inwestycji Smart City” prowadzonej przez Mariusza Szczubiała, Zastępcę Skarbnika Miasta Torunia dyskutowano między innymi  nt. możliwości wykorzystania mechanizmów PPP do finansowania inwestycji smart. BGK w tej dyskusji reprezentował Paweł Lisowski, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi.

 

Podczas Smart City Forum  uczestnicy omawiali również tematy dotyczące idei budowania inteligentnych miast, bezpieczeństwa systemów połączonych w ramach Smart City, transportu oraz polityki społecznej, polityki senioralnej oraz  telemedycyny.