Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera możliwości ekspansji do Meksyku

Bank Gospodarstwa Krajowego otwiera możliwości ekspansji do Meksyku

Podczas misji gospodarczej Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Meksyku Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z instytucjami rozwoju PAIH oraz KUKE otworzył nowe możliwości ekspansji polskich firm.

- Dzisiaj otwieramy nowe możliwości wymiany gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami – powiedziała podczas „Polsko-Meksykańskiego Forum Biznesowego” Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK. – Jako grupa instytucji rozwoju, systemowo ważnych dla realizacji SOR, dobrze ze sobą współpracujemy przy realizacji strategicznych projektów, czego przykładem jest misja biznesowa do Meksyku. BGK pełni w tej grupie kluczową rolę, zapewniając kapitał - podstawowe źródło wielu inwestycji. Jesteśmy strategicznym i stabilnym inwestorem w funduszach, których aktywami zarządzają TFI BGK, spółka BGK Nieruchomości i PFR - nasze udziały stanowią w nich od 75 do 100%. Poprzez jeden z nich – Fundusz Ekspansji Zagranicznej – w którym jesteśmy jedynym inwestorem, będziemy jeszcze mocniej wspierać inwestycje polskich firm za granicą. W tej kwestii będziemy bardzo blisko współdziałać z PAIH oraz KUKE, korzystając z naszego doświadczenia i wspólnie je rozwijając – dodała prezes BGK.

Prezes Beata Daszyńska-Muzyczka, reprezentowała polski bank rozwoju BGK, który swą działalność rozpoczął ponad 90 lat temu w okresie, gdy Polska i Meksyk nawiązały po raz pierwszy stosunki dyplomatyczne. Misja w Meksyku obfitowała w wydarzenia gospodarcze. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł w obecności prezydentów obu krajów porozumienie o współpracy z meksykańskim bankiem rozwoju Bancomext w zakresie finansowania wymiany handlowej oraz inwestycji. Podczas „Polsko-Meksykańskiego Forum Biznesowego” instytucje rozwoju – BGK, PAIH i KUKE - zaprezentowały informacje o możliwościach współpracy i dostępnych narzędziach wsparcia przedsiębiorców. Drugiego dnia wizyty Prezydent RP wziął udział w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Meksyku.

Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm to jedno ze strategicznych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2014 roku BGK dynamicznie zwiększa liczbę krajów, w których finansuje transakcje polskich firm. Obecnie jest zaangażowany w projekty realizowane na terenie 41 państw na 6 kontynentach. Polski bank rozwoju oferuje paletę rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy chcą nawiązać współpracę z meksykańskimi odbiorcami dóbr lub usług. Firmy najczęściej korzystają z akredytyw, a w przypadku długoterminowych projektów BGK udziela finansowania nawet na okres 15 lat. Od kilku lat Bank Gospodarstwa Krajowego z sukcesem wspiera   ekspansję polskich firm do Meksyku. Od 2012 roku finansuje meksykańską kopalnię węgla, która kupiła polskie maszyny górnicze od spółki Famur, a w 2015 roku BGK udzielił kredytu na budowę zakładu produkcyjnego w Meksyku, który należy do polskiej grupy kapitałowej Boryszew.