Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego laureatem konkursu „Teraz Polska”

Bank Gospodarstwa Krajowego został laureatem XXII Konkursu „Teraz Polska" za „Instrumenty wsparcia eksportu w ramach rządowego programu wspierania eksportu z ochroną ubezpieczeniową KUKE SA". Godło Promocyjne „Teraz Polska" wraz z dyplomem gratulacyjnym, odebrał Jerzy Kurella, Wiceprezes Zarządu BGK, podczas galowego koncertu w Teatrze Wielkim w Warszawie.

- Jestem przekonany, że prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE SA program przyczynia się do proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju naszej gospodarki, do dalszego jej umiędzynarodowienia oraz przede wszystkim, do tworzenia nowych możliwości dla rozwoju stosunków gospodarczo-handlowych w kraju i zagranicą. Bank Gospodarstwa Krajowego jest dobrze przygotowany do prowadzenia programu, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i operacyjnym, co potwierdzają dotychczas osiągnięte rezultaty oraz dynamika wzrostu sprzedaży kredytów eksportowych. Przyznanie nam Godła „Teraz Polska" świadczy o najwyższej jakości naszego produktu - powiedział Jerzy Kurella, Wiceprezes Zarządu BGK.

Laureatami XXII edycji Konkursu „Teraz Polska", organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego, zostało 25 firm i 6 gmin. Kapituła przyznała Godła Promocyjne w 4 kategoriach: usługi, produkty, przedsięwzięcia innowacyjne i inwestycje zagraniczne oraz gminy. Dodatkowo Kapituła konkursu nagrodziła także „Wybitnych Polaków". Nagrody trafiły do prof. Wiesława L. Nowińskiego, światowej sławy radiologa, autora komputerowej mapy mózgu oraz do prof. Henryka Skarżyńskiego wybitnego otolaryngologa.

Specjalne wyróżnienia "Teraz Polska" przyznane zostały prezydentom: Lechowi Wałęsie, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu oraz pośmiertnie Lechowi Kaczyńskiemu. Laudację dla wyróżnionych za szczególne zasługi dla promocji Polski wygłosił Jerzy Buzek.

- Mijająca edycja jest jedną z najbardziej wyrównanych. Spośród wszystkich złożonych wniosków, a było ich blisko 100, prawie wszystkie uzyskały pozytywną ocenę ekspertów. Fakt ten świadczy o tym, że polskie produkty i usługi są na bardzo wysokim poziomie. Świadomość firm, że aby utrzymać się na rynku, trzeba reprezentować odpowiednią jakość, jest duża. Narzędzie w postaci Godła „Teraz Polska" jest potwierdzeniem najwyższej jakości produktów i usług oraz profesjonalizmu firm je oferujących - powiedział Michał Lipiński, szef konkursu.

Godło „Teraz Polska" na przestrzeni 20 lat stało się marką samą w sobie. Jego siła rynkowa, a także wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność oraz sukces rynkowy wyróżnionych nim laureatów. Prestiż Godła „Teraz Polska" umacniają: przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów i członków Kapituły oraz patronat Prezydenta RP.

Jak pokazują badania konsumentów, przeprowadzone przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, Godło Promocyjne „Teraz Polska" jest skutecznym narzędziem umacniającym markę oraz wizerunek laureatów. Niemal 80% respondentów wie, że Godło „Teraz Polska" to symbol wysokiej jakości produktów i usług oferowanych na rynku polskim, potwierdzonej przez ekspertów pracujących dla Fundacji. Dla ponad 65% z nich, kryterium w postaci Godła stanowi ważny element w podejmowaniu decyzji zakupowej.

Równie pozytywne opinie prezentują przedstawiciele firm i gmin, dotychczas nagrodzonych Godłem „Teraz Polska". Według laureatów Godło „Teraz Polska" to przede wszystkim narzędzie wspomagające budowanie marki oraz prestiżu, a także instrument zwiększający zaufanie i wiarygodność w oczach partnerów biznesowych.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie: www.terazpolska.pl.