Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego gospodarzem Forum Biznesu Polska-Kazachstan

We wtorek, 21 czerwca 2011 r. w centrali Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie odbyło się Forum Biznesu Polska - Kazachstan. Forum towarzyszyło trzeciemu posiedzeniu Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Celem spotkania było nawiązanie współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami kazachstańskimi biorącymi udział w konferencji.

„Bank jest mocno zaangażowany we wdrażanie Rządowego Programu Wsparcia Eksportu. Świadczyć może o tym fakt, iż 20 proc. transakcji eksportowych na rynkach wschodnich ubezpieczonych przez KUKE w 2010 roku było finansowane przez BGK. Rozwijamy wachlarz produktów wsparcia eksportu. Przedsiębiorcy mogą otrzymać od nas kredyt na prefinansowanie kontraktu eksportowego"- powiedział Dariusz Daniluk, p.o. Prezesa Zarządu BGK.

Uczestnikami Forum byli przedstawiciele administracji państwowej i agencji rządowych z Polski i z Kazachstanu, w tym m.in.: Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu oraz Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo - Gospodarczej, przedstawiciele służb celnych oraz przedsiębiorcy kazachstańscy, reprezentujący sektory: paliwowy, energetyczny, rolny, budownictwa oraz przedstawiciele 90 polskich firm eksportowo - importowych.

 

Forum zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu oraz Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-Gospodarczą.