Powrót

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zarządzał Funduszem Funduszy Województwa Świętokrzyskiego

  • 30 czerwca br. Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł dwie umowy z samorządem województwa świętokrzyskiego, na podstawie których będzie zarządzał funduszami unijnymi w regionie.
  • Na instrumenty zwrotne dla MŚP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą przeznaczone zostanie 285,5 mln zł.
  • Województwo świętokrzyskie jest 15. regionem, który rozpoczął współpracę z BGK przy wdrażaniu zwrotnych instrumentów finansowych  pochodzących z regionalnych programów operacyjnych.
  • Łącznie BGK zarządzać będzie kwotą blisko 6 mld zł.

Umowa, którą BGK podpisał z  Urzędem Marszałkowskim opiewa na kwotę blisko 243 mln zł i przeznaczona będzie na rozwój sektora MŚP w regionie, zaś umowa z  Wojewódzkim Urzędem Pracy - na kwotę 39,9 mln zł zasili fundusz społeczny wspierający osoby bezrobotne i pozostające w trudnej sytuacji zawodowej.

Środki unijne, które samorząd województwa świętokrzyskiego powierzył w zarządzanie BGK, będą przez kilka najbliższych lat rozwijać przedsiębiorczość w regionie. 285,5 mln zł będzie udostępnione przez pośredników finansowych współpracujących z bankiem w postaci preferencyjnych pożyczek dla mikro, małych i średnich firm. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z komercyjnych kredytów, będą mogli skorzystać również z unijnych poręczeń.

Szczególną uwagę samorząd skierował na zmniejszenie bezrobocia na terenie województwa. Dzięki umowie z BGK, osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia), nieaktywne zawodowo, będą mogły zaciągnąć niskooprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt ten finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa pomiędzy BGK a samorządem przewiduje wsparcie rozwoju 1 924 przedsiębiorstw z sektora MŚP i powstanie 449 nowych firm.

Bank Gospodarstwa Krajowego wkrótce ogłosi w województwie świętokrzyskim nabór na profesjonalnych pośredników finansowych, za pośrednictwem których będzie można otrzymać pożyczkę lub poręczenie. 

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców dostępne będzie w I połowie 2018 roku.

Informacje nt. projektu dostępne są na stronie www.rpo.bgk.pl