Powrót

Aktualności

Badanie programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"

Rządowy program „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"  został pomyślany jako pomoc dla osób pozostających bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie miało stymulować przedsiębiorczość i otwierać drogę w biznesie dla studentów, absolwentów i osób bezrobotnych.  Niniejszy raport jest drugim z kolei przedstawiającym wyniki badania (zarówno ilościowego jak i jakościowego) trafności oraz skuteczności tego programu.

Pliki do pobrania