Powrót

Aktualności

Badanie pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Raport z badania ewaluacyjnego pilotażowego etapu rządowego programu „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" prezentuje wyniki oceny on-going realizacji Programu wspierającego rozwój młodej przedsiębiorczości, w tym trafności zaprojektowania jego założeń, skuteczności pomocy oraz użyteczności pierwszych jej efektów. 

Broszura przedstawia najważniejsze wyniki i wnioski z ewaluacji on-going.

Pliki do pobrania