Powrót

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją „Kreatywna Europa”

Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją „Kreatywna Europa”

Alior Bank jako pierwszy z polskich banków udzielił kredytu z gwarancją „Kreatywna Europa” oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z gwarancji mogą skorzystać małe i średnie firmy z tzw. sektorów kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia jest firma Anshar Studios, producent gier wideo.

Gwarancja „Kreatywna Europa” ułatwia uzyskanie kredytu i obniża jego oprocentowanie w stosunku do kredytów bez tej formy zabezpieczenia. Finansowanie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota kredytu zabezpieczonego gwarancją wynosi 8,4 mln zł, natomiast maksymalna kwota gwarancji zależy od dostępnego dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis – mówi Monika Fabjan, menedżer ds. produktów kredytowych klienta biznesowego w Alior Banku. – Aby przybliżyć przedsiębiorcom specyfikę programu „Kreatywna Europa”, zaprezentować ofertę banku oraz wesprzeć ich w uzyskaniu finansowania, w najbliższych miesiącach Alior Bank planuje cykl spotkań informacyjnych dla poszczególnych podsektorów – dodaje Monika Fabjan.

Już od 95 lat nasz bank wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości m.in. poprzez eliminowanie barier ograniczających ten rozwój. Przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury bardzo często mają trudności w dostępie do finansowania, z uwagi na specyfikę działalności i brak zabezpieczeń rzeczowych. To właśnie z myślą o nich Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył gwarancje z programu Kreatywna Europa – mówi Mateusz Olszak, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń BGK. – Nasz produkt stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku, jak również idealnie wpisuje się w strategię i misję naszego banku – dodaje Olszak.

Gwarancja „Kreatywna Europa” zabezpiecza spłatę do 80 proc. wartości kredytu i jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki opracowanemu przez Unię Europejską programowi finansowania wspierającego europejskich przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury, „Kreatywna Europa 2014-2020”. Z programu będzie mogło skorzystać prawie 3 tysiące firm, których profil działalności spełnia wymogi programu i obejmuje on m.in. architekturę, biblioteki oraz muzea, rękodzieło artystyczne, publikacje, produkty audiowizualne, w tym filmy, telewizję, gry wideo, multimedia oraz radio i sztuki wizualne, jak również materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo (design), festiwale i sztuki performatywne. Weryfikacja możliwości skorzystania z gwarancji jest dokonywana na podstawie kodu PKD działalności przedsiębiorstwa, a w określonych przypadkach, na podstawie oceny finansowanego projektu w kontekście działalności związanej z sektorami kreatywnymi i kultury. Gwarancje skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw.

Firmy z sektorów kultury i kreatywnych nierzadko mają utrudniony dostęp do finansowania ze względu na niematerialny charakter ich aktywów i zabezpieczeń, ograniczony rozmiar rynku, niepewność co do popytu na ich towary lub usługi, a także brak doświadczenia pośredników finansowych w ocenie ich działalności. Tę sytuację ma zmienić gwarancja „Kreatywna Europa”, która ułatwi im pozyskanie finansowania na prowadzenie lub rozwój działalności.

Pierwszym klientem Alior Banku, który skorzystał z kredytu z gwarancją „Kreatywna Europa” jest producent gier wideo – Anshar Studios S.A. Jak podkreśla członek zarządu firmy, Grzegorz Dymek: ­– Finansowanie rozwoju z wykorzystaniem gwarancji „Kreatywna Europa”, oferowanej przez Alior Bank w porozumieniu z BGK, jest szczególnie przydatnym mechanizmem, zwłaszcza dla firm takich jak Anshar Studios, działających w obszarze szeroko rozumianych technologii cyfrowych. Podstawowe atuty takiego finansowania są dwa. Po pierwsze, udzielona gwarancja spłaty kredytu pozwala na wsparcie przedsiębiorstw nie posiadających typowych dla wielu firm zabezpieczeń, takich jak nieruchomości, pojazdy mechaniczne, linie produkcyjne itp. Po drugie, koszt obsługi kredytu jest niski i porównywalny z warunkami uzyskiwanymi przez duże firmy i korporacje. Reasumując ­ uwzględniając specyfikę działalności Anshar Studios – jest to produkt stworzony idealnie na nasze potrzeby.

Finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona z programu Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne - pierwsze z nich uruchomił w Brukseli. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa Alior Banku wynoszą ponad 74 mld zł. Alior Bank zapewnia obsługę ponad 4 mln klientów, w tym ponad 200 tys. firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji: www.aliorbank.pl.