Powrót

Aktualizacja Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – VII nabór

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o dokonanej aktualizacji Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach VII naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpocznie się 1 czerwca 2020 r. Zmiana dotyczy skorzystania z możliwości częściowego pokrywania kredytem technologicznym wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu (pkt 21. Źródła finansowania projektu).

Więcej informacji tutaj.