Powrót

Aktualizacja wykazu placówek pośredników kasowych

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o zamieszczeniu na stronie internetowej www.bgk.pl aktualnych wykazów placówek ogólnopolskich pośredników kasowych (Banku Pekao S.A. i Banku Pocztowego S.A.), w których Klienci BGK mogą realizować operacje gotówkowe w ramach usługi Zastępcza obsługa kasowa.

Zaktualizowane wykazy placówek pośredników kasowych znajdują się w zakładce Zastępcza obsługa kasowa → pliki do pobrania.