Powrót

Aktualizacja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oznakowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z aktualizacją Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnego w Serwisie Programu Inteligentny Rozwój (http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/). Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku umieszczania barw Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy dotychczas stosowanymi znakami FE (Fundusze Europejskie) oraz UE (Unia Europejska) dla pełnokolorowych wersji następujących materiałów:

  • działania i materiały informacyjne i promocyjne, 
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,   
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

Należy mieć na uwadze, że barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej. W przypadku przygotowywania ww. materiałów do wydruku w wersji achromatycznej i monochromatycznej nie należy stosować barw RP.

Nowe wytyczne są obligatoryjne dla umów o dofinansowanie podpisanych po 1 stycznia 2018 r., lecz zachęcamy do stosowania zaktualizowanego oznakowania także w przypadku umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. Ewentualna zmiana oznakowania może dotyczyć jedynie nowo przygotowywanych dokumentów – nie należy modyfikować dotychczas przygotowanych materiałów.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, dostępnego pod ww. adresem www.