Powrót

Aktualizacja Listy projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego prezentuje Aktualizację listy projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach drugiego naboru prowadzonego w dniach 28 lipca 2016 r.  –  14 października 2016 r.”

Pliki do pobrania