Powrót

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie – V nabór

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o dokonanej aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach V naboru poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpocznie się 8 października 2018 r. Zmiana dotyczy możliwości wnioskowania o uznanie za wydatki kwalifikowalne wydatków związanych z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w wytworzenie środka trwałego dla kategorii wydatków „zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność  w sektorze transportu”, określonych w § 5.Zasady finansowania projektów Regulaminu konkursu.